verslagen en fotos


Terug
TWEE JUBILARISSEN BIJ PUUR POPORKEST15-03-2019
Tijdens de jaarvergadering van 14 maart jl. zijn twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Kees Castelijns voor zijn 12 1/2 jarig lidmaatschap en Irene Couwenberg voor haar 25 jarig lidmaatschap. Kees heeft nooit een instrument bespeeld, maar is al de gehele periode een zeer gewaardeerd bestuurslid. Hij vervult de rol van secretaris/penningmeester, is lid van diverse werkgroepen en staat altijd paraat om te helpen bij activiteiten. Irene was de allereerste saxofoniste binnen de vereniging en bespeelt dat instrument nu nog steeds. Daarnaast is zij al vele jaren lid vaan onze Leden Advies Commissie en nauw betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten. Kortom twee goudvinkjes voor de vereniging die door de voorzitter werden toegesproken en onderscheiden met respectievelijk de bronzen en zilveren verenigingsspeld. Irene en Kees namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd.
Twee jubilarissen bij PUUR Poporkest
Terug